Szakmai gyakorlat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-nél

Obviously, sweating as you stroll buy clomid suggest you natural herb if.

A nyári tíz napos szakmai gyakorlatomat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (röviden FKF) ingatlan-gazdálkodási osztályán töltöttem, 2013. augusztus 15-29. között. A gyakorlati idő alatt a cég már kiépült adatbázisával és a létesítménygazdálkodási rendszer alapjául szolgáló szoftverrel ismerkedtem meg, amely lehetővé teszi az ingatlanok megjelenítését, keresését térképen, valamint szintrajzok kezelését. A rendszer adatbázisát felhasználva a cég üdülőépületeinek négyzetméter-adataiban történt változásokról kellett kimutatást készítenem, amely az adóbevallás szempontjából nagyon fontos számukra.

Ezután az FKF egyik legnagyobb, Ecseri úti telephelyének helyszínrajzát kellett felülvizsgálnom és aktualizálnom AutoCAD szoftver segítségével – a változásokat a tavaly elkészült helyszínrajzhoz tartozó DWG állományban jelöltem be. Először a terepbejárás alapján a tavalyi év óta történt változásokat ábrázoltam (pl. új konténerek vagy kerítésmódosítások a telephelyen). Ezután a helyszínrajzot a földhivatali nyilvántartásban szereplővel is összevetettem, és berajzoltam azokat az épületeket, amelyek elbontásra kerültek, illetve jelöltem az azóta felépülteket is.

További feladatom a cég egyik legnagyobb aktuális projektjéhez kapcsolódott, amelyen egy másik, projektekkel foglalkozó osztály dolgozott. Az FKF a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ I. ütemű hulladéklerakóterében keletkező depóniagáz hasznosítását tervezi elektromos áram-termeléshez, amit aztán értékesíteni szeretne. Ezzel kapcsolatban a lehetséges vezeték-nyomvonalak vizsgálatában vettem részt térinformatikai eszközök használatával: a kapott adatokból (pl. helyi ELMÜ alközpontok koordinátái, hálózat futása) próbáltam térinformatikai megoldást keresni. Meghatároztam a lehetséges legrövidebb utakat a helyi elosztóközpontokig, valamint szemléltettem a távolság növekedésével a lehetséges költségnövekedést a döntéshozók számára. Az adatokat KMZ-formátumba alakítottam, így tettem elérhetővé a tervezők és a döntéshozók számára, ugyanis a Google Earth-ben a telephelyek és a célpontok mellett láthatták a környék úthálózatát (rendűség szerint csoportosítva), az ELMÜ-hálózat futását, a Network Analysis eljárással kapott legrövidebb utakat és a hálózat hosszának növekedésével a lehetséges relatív költségnövekedést. Munkám eredményeit még a szakmai gyakorlat időtartama során felhasználták a projekttel kapcsolatos tárgyalásokban.

Ebben a tíz napban bepillanthattam a második legnagyobb fővárosi tulajdonú cég felépítésébe és működésébe, amely sokkal szélesebb körű munkát végez, mint azt gondolnánk. Beleláttam a közszféra nehézkes, „papír-alapú” működésébe, de számos előnyét is felfedeztem ennek a típusú munkahelynek. Az osztályon mindenki nagyon kedves és befogadó volt, számos új építésügyi ismeretet, kifejezést tanultam és én is igyekeztem az ott dolgozókat a szakterületemmel megismertetni (pl. AutoCAD alapok tanítása). Az itt dolgozók többnyire mozgalmas, nem egy helyben ülős irodai munkát végeznek, hiszen a cég ingatlanaival kapcsolatos ügyeket bonyolítják. Számos telephelyükre én is ellátogathattam velük, így kerültem Pusztazámorra és a rákospalotai hulladékégetőbe, kisebb szakmai kirándulások keretében.

Összességében sok élménnyel és tapasztalattal hagytam el a céget, GIS-ismereteim pedig bővültek, mivel a nekem szánt problémákat teljesen egyedül, a tanult eszközök és módszerek felhasználásával kellett megoldanom – így a végiggondolás gyakran több ideig tartott, mint a megvalósítás. Ajánlom ezt a céget azoknak a hallgatótársaimnak, akik kíváncsiak, hogy milyen térinformatikai jellegű feladatok adódhatnak egy elsősorban nem térinformatikával foglalkozó cégnél. A feladatok önálló megoldásával pedig új ismereteket szerezhetnek és munkájuk sikerességével tovább erősíthetik szakterületünk fontosságát.

Tulézi Fruzsina

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top