ELTE GISday 2013 – Beszámoló

„Every day, GISday!” Ezzel a mottóval nyitotta meg kapuit 2013. november 20-án, a Térinformatika Világnapján egyetemünk Természettudományi Kara. Az ELTE GIS MeetUp 2011 után már második alkalommal került megrendezésre a karunkon ilyen esemény, s idén is az ESRI Magyarország Kft. és az ELTE Térinformatikai Műhely hozta össze a térinformatika elismert, neves személyeit, a Földmérési és Távérzékelési Intézet szakmai támogatásával. Az összesen 170 fős közönség tagjai 14 előadást hallgathattak végig, hogy szélesebb képet kapjanak a térinformatika világáról.

Az egész napos programot Surján Péter, a Természettudományi Kar dékánja nyitotta meg köszöntőjével 9.00 órakor, ezt követően pedig megindult az a hihetetlen információ-áradat, amely kisebb-nagyobb megszakításokkal egészen 16.00 óráig tartott. Az előadók között nemcsak saját oktatóinkat fedezhettük fel, hanem az ESRI és a FÖMI munkatársait, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság térinformatikával foglalkozó főhadnagyát is.

Ha térinformatikáról van szó, akkor tulajdonképpen egy rendkívül dinamikusan fejlődő szakterületről beszélünk, amelynek számos alkalmazási lehetősége van már napjainkban is, de fejlődése még korántsem állt meg: erről mutatta be röviden a piacvezető ESRI vízióját Oláh Attila, a hazai leányvállalat ügyvezetője.

Ha katasztrófahelyzetről van szó, akkor is nagy segítség a GIS: legyen szó árvízről, mentőakciókról, s azok megtervezéséről, Perge Kinga tűzoltó főhadnagy előadása jól szemléltette, milyen korszerű térinformatikai megoldások állnak az OKF rendelkezésére – akár a nemzetek közötti együttműködés során is.

A FÖMI Térinformatikai Osztályának vezetője, Kristóf Dániel az intézmény legfontosabb projektjeit tekintette át, többek között a mezőgazdasági és ingatlan-nyilvántartási alkalmazásokat.

Az ebédszünet előtti utolsó előadást Sik András tartotta, aki az ELTE Térinformatikai Műhelyének kutatási és oktatási tevékenységét, működését, valamint távlati célkitűzéseit mutatta be.

Ezt követően, a szendvicsek mellett egy űrkutatási vándorkiállítás poszterei, az ESRI standja és iskolai térképrajz-versenyének pályamunkái kínáltak felfrissülést a közönség tagjai számára.

Az előadássorozat ebédszünet utáni részében első hallásra kicsit talán elvontabb témák kerültek szóba. Jakobi Ákos arról beszélt, hogy a térinformatika a társadalomföldrajzi kutatásban is hatékony eszköz, például a társadalmi egyenlőtlenségek kimutatása, vagy a demográfiai és jövedelmi adatok elemzése során.

Majd kedves oktatónk, Telbisz Tamás előadása következett a földrajzi posszibilizmusról. Ebben tulajdonképpen arról volt szó, hogy a domborzati viszonyok, a terep, a felszínborítás és más földrajzi sajátosságok miként hatnak a lakosság elhelyezkedésére, valamint a települések jelenlétére.

Ezt követően – sokak nevében is – őszintén mondhatom, hogy az egyik legszórakoztatóbb előadás részesei lehettünk Elek István tanár úrnak köszönhetően, aki humorával a kezdetben még talán kicsit száraznak tűnő relációs adatbázisokat és az azokkal kapcsolatos tudnivalókat is képes volt számunkra élvezetesen átadni.

Ehhez szorosan kapcsolódott a következő előadás, amelyben Giachetta Roberto a GIS programozói oldaláról nézve ismertette az ELTE Informatikai Karán zajló térinformatikai kutatás-fejlesztés rejtelmeit.

A kávészünet előtti utolsó előadást pedig László István, a FÖMI munkatársa tartotta, aki a távérzékelt felvételek és térinformatikai adatok integrált felhasználását mutatta be az intézmény mezőgazdasági alkalmazásaiban, aminek gyakran a döntéselőkészítés során is fontos szerepe van.

A kávészünet 15 perce a felfrissülés mellett a kitartó résztvevők számára további lehetőséget nyújtott szakmai kapcsolatok ápolására és újak kialakítására egyaránt.

Az előadássorozat utolsó részében Kisréti Ákos áttekintette, hogy milyen munkafolyamat eredményeként készítette el a Lágymányosi Campus épületegyüttesének 3D információs rendszerét emeletről-emeletre, teremről-teremre az „oktatói főhadiszállásokkal” együtt.

Majd Petrányi Bernadett, a FÖMI munkatársa mutatta be fotogrammetriai osztályukat, az ott zajló munkafolyamatokat és az elmúlt hónapokban végzett fejlesztéseiket.

A rendezvény utolsó három előadója volt talán számunkra a legbiztatóbb, ugyanis jelenlegi, illetve nemrég diplomázott hallgatótársaink ismertették saját munkáikat, ösztönözve minket a még előttünk álló tanulmányok elsajátítására.

Szabó Judit webes vízmosás-adatbázisának fejlesztési lépéseit és használatát mutatta be ArcGIS Server környezetben.

Deák Márton egy római kori település, Brigetio környezeti rekonstrukciójáról tartott előadása a régészeti térinformatika módszereibe nyújtott bepillantást.

Mesterházy Anna pedig leendő diplomamunkáját vázolta fel, amelynek során Józsefváros teljes épületállományának felmérését végezte el városrehabilitációs elemzés céljából, s dolgozta fel a fotókkal kiegészített adatokat szintén ArcGIS Server segítségével.

Összességében egy rendkívül eseménydús nap részesei lehettünk, amely rengeteg tanulságot, új ismeretet és egyben reményt is közvetített számunkra, első éves MSc hallgatóknak, hogy van perspektíva abban, amit tanulunk és talán elkerülhetjük a jelenlegi friss diplomásokra jellemző pályakezdési nehézségeket egyetemi tanulmányaink befejezése után.

A programot a térinformatikai kvíz nyereménysorsolása zárta, ahol több tucat helyes megfejtő örülhetett valamilyen ajándéknak.

Az esemény megszervezéséért pedig köszönettel tartozunk Sik Andrásnak, Kohán Balázsnak, Ónodi Zsoltnak és természetesen minden előadónak. Köszönjük!
 
Dobozy Janka Júlia

Obviously, sweating as you stroll buy clomid suggest you natural herb if.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top